O Školi>
DOKUMENTI ŠKOLE

U ovoj kategoriji: DOKUMENTI ŠKOLE / ŠKOLSKI ODBOR / NATJEČAJI / POVIJEST ŠKOLE / POPIS RADNIKA
___________________________________________________________________________________

ZAKONI I PRAVILNICI:

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 8708, 8609, 9210, 10510, 9011, 512, 1612, 8612, 9413, 13614 - RUSRH i 15214)

ZAKON O RADU (NN broj 93-14)

Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71-14)

Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92-10)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 25-13)

Zahtjev za pristup informacijama (.doc, 35 kB)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103-03, 118-06, 41-08, 130-11, 106-12)

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi (PDF: 157 kb)

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (PDF: 274 kb)

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Uredba o uredskom poslovanju

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Procedura naplate prihoda

Statut Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Pravilnik o radu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc, 200 kB)

Pravilnik o zaštiti na radu Škole primijenje umjetnosti i dizajna Osijek (.pdf)

Pravilnik o kućnom redu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc, 50 kB)

Etički kodeks škole (.doc, 57 kB)

Poslovnik o radu Školskog odbora i drugih tijela Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.pdf)

Poslovnik o radu Školskog sportskog društva ''Artos'' Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (.doc)

Godišnji plan i program rada škole školske godine 2017./2018. (.pdf) Novo!

Školski kurikulum školske godine 2017./2018. (.pdf) Novo!

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj godini 2016./2017. (.pdf) Novo!

Prezentacija: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, rujan 2015 (.pdf, 263 kB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf, 212 kB)

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (.pdf)

Odluka o nastavku obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u školskoj godini 2017./2018. (.pdf)

Odluka o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk. god. 2017./2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište šk.god. 2016./2017.

Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za drugo polugodište šk.god. 2016./2017.

--------

Financijsko izvješće od 1.1.2015 do 31.12.2015. (.pdf, 2222 kB)

Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2015. godinu (.pdf, 284 kB)

Bilješke uz obrazac Bilanca (.pdf, 202 kB)

Bilješke uz obrazac Obveze (.pdf, 208 kB)

Bilješke uz obrazac PR-RAS (.pdf, 204 kB)

Bilješke uz obrazac P-VRIO (.pdf, 191 kB)

Bilješke uz obrazac RAS funkcijski (.pdf, 193 kB)

Obvezne bilješke uz obrazac Bilanca (.pdf, 212 kB)

--------

Financije za 2016.:

Referentna stranica

Obrazac Bilanca

Obrazac PR-RAS

Obrazac Obveze

Obrazac P-VRIO

Obrazac RAS-funkcijski

Bilješke uz obrazac Bilanca

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješke uz obrazac Obveze

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Financijski plan od 2016. do 2018. godine (.pdf, 677 kB)

Obrazloženje financijskog plana od 2016. do 2018. godine (.pdf, 330 kB)

Plan nabave za 2016. godinu (.pdf, 113 kB)

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu (.pdf)

--------

Financije za 2017.:

Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

Plan prihoda i primitaka

Plan rashoda i izdataka

Plan nabave za 2017. godinu

II. Rebalans financijskog plana 2017. godine Novo!

--------

Odluka o prodaji osnovnih sredstava (.pdf)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.doc, 94 kB)

Odluka o imenovanju osoba za postupanje u slučajevima povrede prava učenika (.pdf, 300 kb)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (.pdf, 330 kb)

***

POPIS OBVEZNIH UDŽBENIKA za šk.god. 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017. (.xls)

POPIS OBVEZNOG PRIBORA

 

 


početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2014.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 /ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr/ umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.