Nastava> Upisi

UPISI U 1. RAZRED
školske godine 2014./2015.
- LJETNI ROK -

- PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI I DIZAJNA -

Promidžbeni letak
(klik za uvećanje)

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je dokazana darovitost za likovno izražavanje koja se provjerava zadaćama:

  • crtanjem (olovka, ugljen)
  • slikanjem (tempera, gvaš i akvarel)

Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova.
Učenici koji na navedenoj provjeri ostvare manje od 70 bodova, ne mogu se upisati u program likovne umjetnosti i dizajna.
Za upis učenika u 1. razred vrednuje se:

 • opći uspjeh  5. 6. 7. i 8. razreda  i
 • ocjene iz 7. i 8. razreda iz Hrvatskoga jezika, Stranoga jezika, Matematike, Kemije, Likovne kulture i Tehničke kulture.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost za upis ima onaj kandidat, koji ima više bodova iz provjere likovnih sposobnosti.

PRIJAVE I UPISI

Učenici se u 1. razred srednje škole, u školskoj godini 2014./2015. prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a temeljem natječaja za upis koji objavljuju škole.
Prijava elektroničkim putem na mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava je ujedno i prijava za provjeru likovnih sposobnosti.
Završetak prijava za provjeru likovnih sposobnosti je 29.6.2014. godine.

PROVJERA LIKOVNIH SPOSOBNOSTI:

UTORAK, 1. srpnja 2014. godine, s početkom u 9 sati ili
ČETVRTAK, 3. srpnja 2014. godine, s početkom u 9 sati

Na provjeru sposobnosti kandidati trebaju ponijeti:

  • olovke različite tvrdoće
  • tempera boje, kistove i posudice za vodu
  • crtaći blok (format broj 5)

Rezultati provjere likovne sposobnosti: 4. srpnja 2014. godine (na internetskoj stranici Škole).

OBJAVA KONAČNE LJESTVICE PORETKA UČENIKA
koji su stekli uvjete upisa
petak, 11. srpnja 2014. godine

(konačna ljestvica poretka dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izražavanje i bodova iz osnovne škole).


UPISI U 1. RAZRED

DOSTAVA UPISNICA, POTPISIVANJE UGOVORA O NOVČANOJ PARTICIPACIJI  I UPLATA TROŠKOVA ŠKOLOVANJA (PARTICIPACIJE),  od 14. do 18.7.2014. godine.

S obzirom da su troškovi školovanja u ovom području obrazovanja znatno iznad standarda koji se plaća iz državnog proračuna, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju učenici participiraju u troškovima školovanja (materijal, sredstva za rad, oprema) s 500 kuna godišnje što roditelji potvrđuju svojim potpisom pri potpisivanju Ugovora o novčanoj participaciji roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.
Škola će na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac uplatnice za plaćanje participacije. Nakon uplate participacije roditelji će uplatnicu donijeti na uvid u Školu od 14. do 18.7.2014. godine, kojom prigodom će i potpisati Ugovor o novčanoj participaciji roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.
Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici), dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr) koju je dužan dostaviti u Školu,  od 14. do 18.7.2014. godine.
Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga Školi, priloži uplatnicu o plaćenoj participaciji i roditelj/skrbnik potpiše Ugovor o novčanoj participaciji, učenik je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Ogledni primjerak uplatnice - participacija u troškovima školovanja:

 

Film o školi:
početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2012.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 / ss-osijek-515@skole.t-com.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.