Nastava> Upisi

UPISI U 1. RAZRED
školske godine 2013./2014.

- PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI I DIZAJNA -

Rezultati provjere likovnih sposobnosti, 1.6.2013., za upis u prvi razred, šk.god. 2013.-2014. (.doc)

Promidžbeni letak
(klik za uvećanje)

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je dokazana darovitost za likovno izražavanje koja se provjerava zadaćama:

  • crtanjem (olovka, ugljen)
  • slikanjem (tempera, gvaš i akvarel)

Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova.
Učenici koji na navedenoj provjeri ostvare manje od 70 bodova, ne mogu se upisati u program likovne umjetnosti i dizajna.
Bodovni prag iz osnovne škole iznosi 44 boda; kada se zbroje ocjene iz:

 • općeg uspjeha 5.,6. 7. i 8. razreda, i
 • ocjene iz 7. i 8. razreda iz Hrvatskoga jezika, Stranoga jezika, Matematike, Kemije, Likovne kulture i Tehničke kulture.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, prednost za upis ima onaj kandidat, koji ima više bodova iz provjere likovnih sposobnosti.

PRIJAVE I UPISI

Učenici se u 1. razred srednje škole, u školskoj godini 2013./2014. prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a temeljem natječaja za upis koji objavljuju škole.

Prijava elektroničkim putem na mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava je ujedno i prijava za provjeru likovnih sposobnosti.
Završetak prijava za provjeru likovnih sposobnosti je 16.6.2013. godine u 12 sati.

PROVJERA LIKOVNIH SPOSOBNOSTI:

SUBOTA, 1. lipnja 2013. godine  od 9 do 13 sati ili
SRIJEDA, 19. lipnja 2013. godine  od 9 do 13 sati

Na provjeru sposobnosti kandidati trebaju ponijeti:

  • olovke različite tvrdoće
  • tempera boje, kistove i posudice za vodu
  • crtaći blok (format broj 5)

Rezultati provjere likovne sposobnosti: 20. lipnja 2013. godine (na internetskoj stranici Škole).

OBJAVA KONAČNE LJESTVICE PORETKA UČENIKA KOJI SU STEKLI UVJETE UPISA

petak, 5. srpnja 2013. godine

(konačna ljestvica poretka dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izražavanje i bodova iz osnovne škole).

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA (PARTICIPACIJA)

S obzirom da su troškovi školovanja u ovom području obrazovanja znatno iznad standarda koji se plaća iz državnog proračuna, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju učenici participiraju u troškovima školovanja (materijal, sredstva za rad, oprema) s 500 kuna godišnje što roditelji potvrđuju svojim potpisom pri potpisivanju Ugovora o novčanoj participaciji roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Škola će na svojoj internetskoj stranici objaviti obrazac uplatnice za plaćanje participacije. Nakon uplate participacije roditelji će uplatnicu donijeti na uvid u školu u ponedjeljak, 8. srpnja 2013. godine kojom prigodom će i potpisati Ugovor o novčanoj participaciji roditelja/skrbnika učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici), dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr) koji je dužan dostaviti u školu, 2. rujna 2013. godine, na prvi dan nove školske godine.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga školi, učenik je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. Ukoliko učenik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti prvoga dana nastavne godine 2013./2014. dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u 1. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.

NOVO: Obavijest učenicima koji upisuju prvi razred, šk. godine 2013./2014. -participacija u troškovima školovanja-

Film o školi:
početna / o školi / kontakt / nastava / aktivnosti i projekti / stručno usavršavanje / linkovi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Copyright 2012.
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 / ss-osijek-515@skole.t-com.hr / umjetnicka.skola.osijek@gmail.com
oblikovanje: Marko Šošić, akademski slikar - prof.